Skip to main content

headernieuw4

Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een onderdeel van de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met het houdings- en bewegingsapparaat  van de mens. De klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat kunnen velerlei zijn. Denk hierbij aan pijnlijke gewrichten, pijnlijke/stijve spieren, bewegingsbeperkingen, spierkrachtverlies, gestoorde coördinatie, problemen met het evenwicht etc.

Deze klachten kunnen er toe leiden dat u uw werk en hobby’s niet kunt uitvoeren. In dat geval kunt u zich melden bij een fysiotherapeut, een deskundige op het gebied van het menselijk bewegingsapparaat.

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut met u een uitgebreid vraaggesprek. Door middel van een gesprek probeert de fysiotherapeut inzicht  te krijgen over de ontstaansgeschiedenis van de klacht en mogelijke factoren die de klachten in stand houden.

Daarnaast is het van belang dat de fysiotherapeut een beeld van uw gezondheid krijgt  en wat uw verwachtingspatroon omtrent de klacht en behandeling is.  

Tevens voert de fysiotherapeut een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt of er nog andere factoren een rol spelen waardoor de klacht in stand gehouden wordt.


Afhankelijk van het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en, indien mogelijk, een prognose gemaakt over de duur van het herstel.

Welke vormen van fysiotherapie zijn er?

Voor de behandeling van uw klachten heeft de fysiotherapeut globaal genomen drie verschillende behandelsoorten tot zijn beschikking: massagetherapie, fysische therapie en oefentherapie.

Massage therapie:

Door middel van massagetherapie is de fysiotherapeut in staat om gespannen spieren te laten ontspannen en circulatie door spieren te laten toenemen, zodat de klachten verminderen.

Fysische therapie:

Fysische therapie omvat fysiotherapie door middel van apparatuur. Deze apparatuur is erop gericht herstelprocessen in het lichaam te bevorderen en pijnklachten te verminderen.

 De fysische therapie valt onder te verdelen in warmte- of ijspakkingen, ultrageluidtherapie, elektrotherapie en TENS.

Oefen therapie:

Met oefentherapie tracht de fysiotherapeut bij klachten de functie te herstellen door het aanbieden van oefeningen. Met deze oefeningen wordt de spierkracht van specifieke spieren getraind, het looppatroon en de houding verbeterd, tiltechnieken aangeleerd en coördinatie/evenwicht en stabiliteit bevorderd.

Met zijn specifieke kennis kan de fysiotherapeut de patiënt coachen en begeleiden naar een zo optimaal mogelijk herstel.

Registerfysiotherapeut.

Een registerfysiotherapeut staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Vanuit deze organisatie wordt er beleid gevoerd  om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen.

Onze fysiotherapeuten staan allemaal geregistreerd in dit register

knfg

Contact / Openingstijden

Fysiotherapie Goor

Adres: Irisstraat 2 - 21
Postcode: 7471 AV
Plaats: Goor

Tel: 0547 - 27 24 54

Openingstijden: 

- Maandag 07:30 - 19:00 uur
- Dinsdag t/m Vrijdag 07:30 - 18:00 uur 

M: info@fysiotherapiegoor.nl
WhatsApp: 06 23740763
Wij maken gebruik van Zorgmail voor veilige communicatie met andere zorgverleners.

Social