Skip to main content

headernieuw4

Informatieavond Peutergym Plus - 26 oktober 2016

Wat is Peutergym Plus?

Peutergym Plus is een peutergroep voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar waarbij extra ondersteuning gegeven wordt, gericht op de spraak-taalontwikkeling (logopedie) en de motorische ontwikkeling (kinderfysiotherapie). Door vroege interventie in deze ontwikkelingsgebieden kan een achterstand in de basisschoolleeftijd worden voorkomen. Tijdens een behandelreeks van 8 behandelingen worden motorische vaardigheden op een speelse manier gecombineerd met spraak- en taalvaardigheden. Ouders krijgen concrete tips en adviezen om ook thuis de ontwikkeling van hun peuter te stimuleren.

Voor wie?

Kinderen van 2 t/m 4 jaar die achterblijven in hun motorische en/of spraak-taalontwikkeling.

Denk hierbij aan kinderen die:

  • veelvuldig vallen of struikelen;
  • faalangstig zijn;
  • verminderd zelfvertrouwen hebben;
  • angst laten zien voor spreken/bewegen in een groep;
  • onduidelijk spreken;
  • motorisch een achterstand hebben;
  • een taalachterstand hebben.

Waar?

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen worden kleine groepjes van maximaal 4 peuters gevormd. In overleg met peuterspeelzalen kan Peutergym Plus op elke locatie gegeven worden.

Aanmelding en vergoeding

Herkent u een achterstand in de motorische en/of spraak-taalontwikkeling bij uw peuter? Vraag dan vrijblijvend een intakegesprek aan voor Peutergym Plus. Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen met Kim Groot Koerkamp (kinderfysiotherapeut bij fysiotherapie Medisch Centrum Goor) of Angela Hoogstrate (Logopedist bij Beo Logopedie). Zowel de logopedist als kinderfysiotherapeut zullen vooraf beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor Peutergym Plus. Indien een achterstand geconstateerd wordt, zal de behandeling in de meeste gevallen volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Klik hier voor de flyer Peutergym Plus

Peutergymplus 20161026

Contact / Openingstijden

Fysiotherapie Goor

Adres: Irisstraat 2 - 21
Postcode: 7471 AV
Plaats: Goor

Tel: 0547 - 27 24 54

Openingstijden: 

- Maandag 07:30 - 19:00 uur
- Dinsdag t/m Vrijdag 07:30 - 18:00 uur 

M: info@fysiotherapiegoor.nl
WhatsApp: 06 23740763
Wij maken gebruik van Zorgmail voor veilige communicatie met andere zorgverleners.

Social